hasici gel

TŘÍDA POŽÁRU A

Požáry pevných hořlavých látek

 

(dřevo, papír, sláma, uhlí, plast, guma, textil)

 

firesorb

®

FIRESORB   JE EKOLOGICKÝ HASÍCÍ GEL VYVINUTÝ
PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ PEVNÝCH LÁTEK SKUPINY A.

hasici pristroje
VÝHODY
 • Tvorba ochranného gelu - přilnavého na všech površích 

 • Hasící gel má chladící a ochranný účinek

 • Protékání hasiva dovnitř hořlavého materiálu

 • Použitelný pro pozemní ale i leteckou aplikaci

 • Zvýšení hasební vzdálenosti, dostřiku

 • Vysoká účinnost u požárů prašných produktů (mouka, obilí, uhelný prach…)

 • Snížení odpařování

 • Snižuje riziko opětovného vzplanutí

 • Zvýšený dělící efekt – gelová clona

 • Rychlá tvorba protipožárních zábran

 • Nižší potřeba vody

 • Není destrukční

 • Není nebezpečný pro životní prostředí

 • Nezávislý na tepelných vlivech

 • Po zásahu - Lehce omyvatelný proudem vody

 • Vvyužitelný pro všechny hasící přístroje

firesorb