hasici gel

TŘÍDA POŽÁRU A

Požáry pevných hořlavých látek

 

(dřevo, papír, sláma, uhlí, plast, guma, textil)

 

firesorb

®

FIRESORB   JE EKOLOGICKÝ HASÍCÍ GEL VYVINUTÝ
PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ PEVNÝCH LÁTEK SKUPINY A.

hasici pristroje
POUŽÍTÍ

POŽÁRY

 

Pro likvidaci požárů bytů, skladů či automobilů,

kde je použití velkého množství vody z důvodu vysokých škod nežádoucí. 

 

Pro požáry lesních a travnatých porostů, sypkých hmot (obilí, mouka, uhlí.) slámy, papíru kdy je efekt smáčivosti nezbytný. Usnadňuje protékání hasiva dovnitř hořlavého materiálu a snižuje tak riziko opětovného vznícení.

 

Při zásahu na hořící materiál skupiny A,

FIRESORB   Gel vytváří rovnoměrný chladící účinek, který významně snižuje rychlost odpařování. Zároveň dochází k zabránění přístupu vzduchu.

Tato vlastnost způsobuje okamžité snížení teploty

v okolí hořícího materiálu. FIRESORB   Gel má schopnost na sebe vázat saze, škodlivé zplodiny

i jedovaté částice na spálených předmětech.

Je použitelný pro všechny hasící přístroje včetně letecké aplikace.

®

®

hasici gel

HASÍCÍ GEL FIRESORB / HOŘÍCÍ LÁTKA SKUPINY A

 ŽÁR Z HOŘÍCÍ LÁTKY / OCHRANÝ GEL FIRESORB

hasici gel

OCHRANA/CHLAZENÍ

 

Při nebezpečí vznícení od žáru vedlejších budov materiálů. FIRESORB vytvoří ochranný velmi přilnavý chladící gel. Je nutné zvýšit koncentraci na 2,0 % - 2,5 % abychom dosáhli dostatečného chladícího, přilnavého a ochranného filmu. Nestéká ani z kolmých stěn a oken. Ulpívá i na stropech