TEPLONOSNÉ KAPALINY

OMV thermo 32

OMV thermo 32 se vyznačuje nízkým tlakem par (vysoký počátek varu) při atmosférickém tlaku. Díky tepelné stálosti v uzavřených a otevřených oběhových systémech dosahuje dokonce i za velmi vysokých vstupních teplot životnosti několika let.

Teplonosný olej DIN 51 522-Q

1 / 1

Please reload