S celkovým obratem 23,3 mld. Euro a počtem zaměstnanců 31.398 osob je OMV jednou
z největších rakouských průmyslových společností. Výroba a výzkum je soustředěná především v Rakousku. Rafinériemi OMV proteče za rok více než 22,3 mn t. OMV provozuje rovněž síť 4.700 čerpacích stanic ve 13 zemích včetně Turecka. OMV se řadí
k předním světovým výrobcům kvalitních olejů a maziv.

 

OMV - Strategie 2021

 

V září předložilo v Istanbulu nové představenstvo OMV novou strategii založenou na pilířích „růst – integrace – změna – výkon“: Strategie 2021 „Ziskový růst“. V následujících letech se bude OMV vyvíjet v integrovanou mezinárodní společnost se zaměřením na ropu a plyn, s výrazně vylepšenou ziskovostí a silným růstem v oblasti těžby a výroby (Exploration&Production, dále jen E&P).

 

Právě aktivity v segmentu E&P, tedy průzkum a těžba ropy a plynu, budou dle nové strategie hrát podstatně důležitější roli. Silný růst bude v rámci skupiny OMV zaznamenán také v plynárenském sektoru, těžbou a přepravou počínaje a prodejem konče. Plánovaný plynovod Nabucco propojí trhy OMV od nalezišť zemního plynu v oblasti Kaspického moře a na Středním východě přes navazující trhy v Turecku a Rumunsku až po Baumgarten
v Rakousku. Z Baumgartenu je pak možné dosáhnout do celé Evropy. Naše portfolio doplní moderní plynové elektrárny. Divize R&M (Rafinace a Marketing) zůstane i nadále důležitou obchodní divizí, její význam v našem portfoliu však bude relativně nižší.Portfolio skupiny OMV se zaměří užším způsobem a důraz bude kladen na ziskovost, abychom se mohli optimálně vypořádat s úkoly, s nimiž se v budoucnosti potkáme.

 

Přehled klíčových bodů strategie OMV:

 

  • Posílení sektoru E&P

  • Integrované plynárenství

  • Restrukturalizace ropného segmentu v divizi R&M

  • Zvýšení výkonnosti celé skupiny

  • Posílení sektoru E&P

 

Integrované plynárenství

 

V Evropě i Turecku bude nadále výrazně sílit především obchod se zemním plynem. Zemní plyn je nejčistší fosilní palivo a bude nejdůležitějším zdrojem energie v budoucnosti. Proto získá plynárenský sektor v rámci skupiny OMV na důležitosti. OMV bude jednat zcela integrovaně – od nalezišť plynu přes přepravní infrastrukturu a skladování až po distribuční kanály. Plyn v surovém stavu dodaný divizí E&P z oblastí Kaspického moře, na Středním východě a v Africe bude dále nabízen divizí plynárenství a energetiky (Gas&Power, G&P). Důležitou úlohu v celém procesu sehraje posílení platformy pro obchodování se zemním plynem Baumgarten Gas Hub a Central European Gas Hub (CEGH). Přeměna plynu na elektřinu prodlouží hodnotový řetězec a vedle možnosti obchodovat s plynem poskytne  prostor pro další důležitou ziskovou marketingovou platformu v oblasti plynárenství. Nejdůležitějším projektem, v němž skupina OMV hraje klíčovou roli, nadále zůstává plynovod Nabucco, který Evropě zajistí dlouhodobý přísun zemního plynu.

 

Restrukturalizace ropného segmentu v divizi R&M.

 

Vzhledem ke zmenšování navazujících trhů pro prodej ropy v Evropě dojde k přehodnocení pozice R&M v tomto segmentu: v následujících letech divize sníží svůj majetek až
o 1 miliardu EUR. Zároveň bude upraven objem výnosu z produkce vzhledem k poptávce trhu po středních destilátech a petrochemických surovinách, především propylenu.
V Petrobrazil bude dokončena modernizace existujících kapacit. Posílené aktivity v oblasti obchodování s majetkem vytvoří prostor pro optimalizaci využívání stávajícího majetku. Zvláštní důraz bude kladen na efektivní správu kapitálu a efektivnost řízení nákladů.

 

Zvýšení výkonnosti celé skupiny

 

Pro podporu cesty vedoucí k ziskovému růstu společnost spustí OMV ambiciózní program zaměřený na zvýšení výkonnosti, v jehož důsledku dojde do roku 2014 k výraznému růstu ziskovosti. Program se soustředí zejména na vylepšení marží, snížení nákladů a správu kapitálu.

 

OMV Česká republika, s.r.o.

 

OMV působí v České republice od roku 1991 prostřednictvím OMV Česká republika, s.r.o. a má své sídlo v Praze. Jádro její obchodní činnosti zahrnuje obchod s ropou a ropnými deriváty v rámci České republiky. Mezníku v historii společnosti bylo dosaženo v říjnu 2005, kdy OMV Česká republika převzala čerpací stanice Aral a dosáhla tak 14% podílu
na trhu, díky kterému se stala lídrem na místním trhu. OMV Česká republika nepřímo zaměstnává více než 2 000 lidí prostřednictvím své sítě 217 čerpacích stanic.

 

OMV_certifikat2010
OMV_certifikat2010
press to zoom
OMV_certifikat2011
OMV_certifikat2011
press to zoom
OMV_certifikat2012
OMV_certifikat2012
press to zoom