hasici gel

TŘÍDA POŽÁRU A

firesorb

®

FIRESORB   JE EKOLOGICKÝ HASÍCÍ GEL VYVINUTÝ
PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ PEVNÝCH LÁTEK SKUPINY A.

hasici pristroje
O PRODUKTU

®

®

FIRESORB   je ekologický hasící gel vyvinutý pro hašení požárů pevných látek skupiny A.

(dřevo, plasty, guma, uhlí, papír, textil, sláma, seno…) Jejichž hoření je zpravidla doprovázeno plamenem

a žhnutím.

 

Jedná se o tekutý polymer, jenž násobí svůj objem rozpuštěním ve vodě a vytváří přilnavý ochranný gel.

Na rozdíl od klasických pěnidel neobsahuje vzduchové bubliny, ale vytváří rovnoměrný přilnavý gelový povlak. Může být použit jak k hašení, tak i k ochlazování stěn, stavebních konstrukcí atd. ohrožovaných žárem. Je využitelný pro všechny hasicí přístroje.

 

 

FIRESORB   nemá škodlivé účinky na živé organismy a na životní prostředí

Požáry pevných hořlavých látek

 

(dřevo, papír, sláma, uhlí, plast, guma, textil)