Dodavatel ekologického hasícího smáčivého gelu FIRESORB
vyvinutého pro hašení požárů pevných látek skupiny A.

hasící přístroje