Ve všech průmyslových odvětvích se setkáváme s širokou škálou potřeby mazání, jak u strojů a jejich náplní, tak u kovoobráběcích procesů, při výrobě energií atd. Stejně tak ropné produkty slouží ke konzervaci kovů, k separaci materiálů, ale i jako výchozí surovina pro další výrobu.

 

Základními parametry pro výběr vhodného maziva pak jsou:
 

  • oblast použití

  • viskozita u olejů, NLGI třída a viskozita základového oleje u plastických maziv

  • druh oleje – minerální, částečně, nebo zcela syntetický

  • normy pro danou oblast použití nebo schválení a doporučení výrobců průmyslových aplikací
     

Viskozita – tekutost oleje. Jedná se o veličinu závislou na teplotě, která se zvyšující se teplotou kapalin snižuje. Měří se laboratorně a udává se za stanovené teploty oleje (standartně 40 a 100 °C) v mm2/s, neboli cSt. V praxi je používána pro průmyslové aplikace stupnice viskozitních tříd dle ISO (ISO VG) a pro automobilové oleje pak stupnice SAE.

Srovnání obou stupnic a jednotlivé rozsahy viskozit jsou uvedeny v následující tabulce.

PRŮMYSLOVÁ MAZIVA
PRŮMYSLOVÁ MAZIVA