TEPLONOSNÉ OLEJE

Mobiltherm 594

Nízkoviskozní olej na ropné bázi určený pro přenos tepla v uzavřených topných soustavách. Výjimečně nízký bod tuhnutí umožňuje jeho použití jak pro vytápění, tak pro chlazení a usnadňuje studený start soustavy

DIN 4754, VDI 3033

Mobiltherm 603

Mobiltherm 603 je speciální vysoce chemicky a teplotně stabilní teplonosný olej pro uzavřené i otevřené systémy nepřímého ohřevu. Svojí výbornou měrnou tepelnou kapacitou a tepelnou vodivostí umožňuje rychlý přenos tepla. Vhodný pro teploty do 300–320 °C, dle provedení systému.

Mobiltherm 605

Mobiltherm 605 je speciální vysoce chemicky a teplotně stabilní teplonosný olej pro uzavřené i otevřené systémy nepřímého ohřevu. Svojí výbornou měrnou tepelnou kapacitou a tepelnou vodivostí umožňuje rychlý přenos tepla. Vhodný pro teploty do 300–320 °C, dle provedení systému.

1 / 1

Please reload