Pásové filtry a pásová filtrační zařízení AB

 

Pásová filtrační zařízení jsou důležitá pro nákladově efektivní výrobu na obráběcích strojích. Průběžným čištěním používaných chladicích kapalin pomocí pásových filtrů se dosahuje vyšší trvanlivosti a prodloužení doby používání chladicí emulze.

 

Pásové filtry AB zajišťují čistou emulzi a odstraňují vysoké náklady na výpadky způsobené poškozenými stroji. Při správném nasazení přispívají k vysoké jakosti povrchu obrobků.